skip to Main Content

خانم دکتر علیزاده ثانی با کسب جوایز و رتبه های متعدد علمی که به گفته ی خودشان با حمایت و همکاری و همراهی پدر و مادر و همسر و فرزند و برادر و خواهرانم در زندگی شان به دست امده است باعث شده، که انگیزه و انرژی و شجاعت بیشتری را در ادامه راه موفقیت داشته باشند و هر وقت در راستای اهداف والای کاری و زندگی شان موانع را میدیدند با شجاعت و استقامت مسیری را میافتن و از محدوده امن ذهنی خود خارج میشدن و در کسب موفقیت و رسیدن به هدفم پایداری میماندن.

جوایز برتر خانم دکتر علیزاده ثانی 

رتبه اول امتحانات ورودي فلوشيپ اکوکارديوگرافي

پژوهشگر برتر گروه پاراکلينيکي در اولين جشنواره پژوهشي مرکز قلب شهيدرجائي در سال 1390

رتبه برتر پژوهش در دومين جشنواره پژوهش مرکز قلب شهيدرجائي در سال 1391

جايزه بهترين Submited case در کنگره Euro CMR 2014

ديپلم و مدال طلا در جشنواره مخترعين ژنو در سال 2013 سوئيس

ديپلم افتخار براي اختراع سيستم تعيين نياز به آنژيوگرافي براي بيماران با سمپتوم CAD

Level 3 grand father in cardiac MRI

دريافت travel grant براي کنگره Euro CMR 2014

Back To Top